GIÁM ĐỐC  

 • Là đại diện pháp nhân của công ty, người chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành.
 • Giám đốc điều hành mọi hoạt sản xuất kinh doanh, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty theo nguyên tắc gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có kết quả.

PHÒNG KINH DOANH

 • Nguyên cứu các nhu cầu của khách hàng để từ đó đưa ra các sản phẩm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế thương mại trong và ngoài nước, mở các dịch vụ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm , chịu trách nhiệm hoàn thiện chứng từ , đôn đốc việc thanh toán với khách hàng.

CÁC BỘ PHẬN KHÁC:

BP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 • Xây dựng, quản lý , theo dõi các quy trình , quy phạm kỹ thuật trong quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng của sản phẩm,
 • Triển khai thử mẫu thông qua khách hàng duyệt sau đó mới đem xuống sản xuất hàng loạt , xác định mức hao phí nguyên vật liệu
 • Hướng dẫn cách đóng, dán hộp cho các phân xưởng sản xuất
 • Đồng thời kiểm tra chất lượng sản phẩm từ kho ở các phân xưởng.

BP QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

 • Làm chức năng văn phòng và tổ chức lao động tiền lượng
 • Quản lý hồ sơ, quỹ lượng, tổ chức thực hiện chính sách đối với người lao động, tham mưu cho Giám đốc điều động, tiếp nhận
 • Sắp xếp CBCNV trong công ty cho phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
 • Theo dõi, tham mưu cho Giám đốc công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, theo dõi công tác trật tự an ninh trong công ty.

BP CUNG ỨNG

 • Điều phối, giám sát các hoạt động sản xuất, dự báo đơn hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Đánh giá các rủi ro về các vật tư dễ hư hỏng, xu hướng cung cấp, yếu tố nhu cầu và giảm thiểu tình trạng kém chất lượng của sản phẩm.
 • Thiết lập và điều chỉnh các quy trình làm việc để đáp ứng nhu cầu của kho, lịch sản xuất,…
 • Đồng thời, thực hiện các chiến lược cải thiện chất lượng dịch vụ, hiệu suất thiết bị

BP KỸ THUẬT 

 • Quản lý, chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về toàn bộ các công việc Phòng Quản Lý Công Nghệ
 • Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị
 • Kiểm soát việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, hệ thống điện, khí nén, chiller,…
 • Tổ chức, tham gia tiếp nhận công nghệ từ nhà cung cấp
 • Tổ chức, tham gia cải tiến máy móc thiết bị theo yêu cầu công ty.

BP SẢN XUẤT 

 • Tiếp nhận đơn hàng sản xuất từ Phòng kinh doanh
 • Lập kế hoạch sản xuất và phân công giao việc cho các tổ trưởng
 • Giám sát tiến độ công việc hằng ngày phân xưởng và chất lượng sản phẩm
 • Trực tiếp làm việc với khách hàng về tiến độ hàng hóa,giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công việc,các nhà cung cấp,nhà gia công
 • Tổ chức triển khai thực hiện nội quy, công tác 5S, ATLĐ,PCC…
 • Quản lý máy móc thiệt bị,công cụ lao động và lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc định kỳ
 • Báo cáo tình hình công việc định kỳ nhà máy lên Giám Đốc